UI/UX Design

UI/UX Design
Το UI/UX Design πρέπει να περιλαμβάνει τις βέλτιστες πρακτικές. Είναι όλα σχετικά με το χρήστη. Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός ενός interface βελτιστοποιεί την εμπειρία του πελάτη στην σελίδα σας. Δημιουργούμε τα front-end και back-end που αποφέρουν την μέγιστη δυνατή περιήγηση. Το πιο σημαντικό μέρος κάθε website ή e-shop είναι η εμπειρία του χρήστη. Είτε το άτομο που χρησιμοποιεί μια υπηρεσία είναι user μιας επιχείρησης, εξωτερικός συνεργάτης ή τελικός καταναλωτής, κάποιος βρίσκεται πάντα στην άλλη πλευρά της οθόνης. Η εμπειρία χρήστη περιλαμβάνει πολύ περισσότερο από την χρηστικότητα ενός website, αν και συχνά συγχέεται με τo User Interface. To User Interface είναι το σημείο αλληλεπίδρασης του τελικού χρήστη με την ιστοσελίδα ή την εφαρμογή. Η myBusiness360 χρησιμοποιεί τις βέλτιστες πρακτικές για UX και UI και έχει αναπτύξει μια σειρά από εσωτερικά εργαλεία για να τα εφαρμόσει στα έργα των πελατών της.

Είναι όλα σχετικά με το χρήστη. Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός ενός interface αυξάνει την ικανοποίηση του πελάτη.

Το σημαντικότερο σημείο σε οποιαδήποτε εφαρμογή, είναι ο πελάτης να έχει την καλύτερη εμπειρία

Όμορφα Interfaces

Σχεδιάζουμε interfaces που έχουν natural look και ακολουθούν τις τελευταίες τάσεις.

UX / UI Στρατηγική

Ένα μέρος του χρόνου μας δαπανώνται για εταιρείες που ενδέχεται να έχουν ήδη μια εφαρμογή, αλλά χρειάζονται βοήθεια για να δημιουργήσουν τη σωστή στρατηγική για τους χρήστες τους.

Βέλτιστες Πρακτικές

Αφιερώνουμε μέρος της ώρας μας κάθε εβδομάδα διαβάζοντας και μαθαίνοντας νέες τεχνικές και βέλτιστες πρακτικές.